Stjórnarhættir
Regins

Stefna og framtíðarsýn

Félagið hefur undanfarið ár unnið að innleiðingu stefnumótunar. Á aðalfundi félagsins 2019 kynnti Tómas Kristjánsson, stjórnarformaður Regins, niðurstöður stefnumótunarvinnu.

Við gerð stefnumótunar var haft að leiðarljósi að framundan væru breyttir tímar í samfélaginu, hjá viðskiptavinum, atvinnulífi og þörf fyrir umhverfisvænar lausnir.

Höfuðáherslur stefnumótunarvinnu voru:

  • Reginn er brautryðjandi í mótun og rekstri fasteigna. Reginn skapar aðlaðandi staði þar sem fólk vill lifa, leika og starfa.
  • Viðskiptavinurinn í öndvegi – komið er til móts við viðskiptavini og þróaðar bestu lausnir á hverjum tíma með m.a. rafrænum lausnum.
  • Eftirsóttir kjarnar – félagið vill byggja kjarna sem samanstanda af af fasteignum, íbúðahúsnæði, þjónustu, menntun og afþreyingu. Félagið álítur slíka blöndu höfða til nýrra neytenda auk þess að vera til hagsbóta fyrir umhverfið.
  • Lausnir mótaðar með opinberum aðilum – fundinn verði grundvöllur fyrir samvinnu einka- og opinberra aðila. Samfélagslegur ávinningur verður skilgreindur og samstarf við opinbera aðila aukið til framtíðar.
  • Reginn nýtir stafræna tækni til að efla starfsfólk og bæta þjónustu og upplifun viðskiptavina með auknum hraða lykilferla og sýnileika lykilupplýsinga um rekstur, fjárhag og umhverfismál.

Stjórnarhættir

Undanfarin ár hefur mikil vinna átt sér stað hjá stjórnendum og stjórn Regins með það að markmiði að stuðla að fyrirmyndar stjórnarháttum. Félagið fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja eins og þeir koma fyrir í 5. útgáfu Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja frá 2015 en fyrirtækjum með skráð verðbréf á markaði ber að fylgja leiðbeiningunum.

Stjórn félagsins álítur góða stjórnarhætti gott verkfæri til að skýra hlutverk stjórnar og forstjóra á hverjum tíma en á sama tíma hafa hagsmuni hluthafa félagsins að leiðarljósi. Einnig er það mat stjórnenda að með fylgni við góða stjórnarhætti sé stuðlað að gagnsæi gagnvart samfélagi, hluthöfum og félaginu til góðs. Með því er grunnur er lagður að ábyrgri stjórnun þar sem hlutverk eru skilgreind með réttum hætti.

Í apríl 2019 fékk félagið viðurkenningu sem Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum sem gildir í þrjú ár. Matið var í höndum Rannsóknarmiðstöðvar um stjórnarhætti að undangenginni úttekt sem framkvæmd var af hálfu KPMG á árinu 2019.

Félagið hefur einnig fengið viðurkenningu sem Framúrskarandi fyrirtæki eftir greiningu Creditinfo sex ár í röð eða frá árinu 2014.

Stjórnarhættir Regins eru í samræmi við lög og reglur sem gilda um starfsemi félagsins s.s. ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, ársreikningalaga nr. 3/2006, samkeppnislaga nr. 44/2005 og laga um verðbréfaviðskipt nr. 108/2007, ásamt leiðbeiningum um stjórnarhætti.

Stjórnarháttayfirlýsing 2019

Skipurit félagsins

Í nóvember árið 2019, í kjölfar stefnumótunarvinnu stjórnar og stjórnenda, var kynnt nýtt skipurit. Skipuritið mun í framtíðinni gagnast stjórnendum til að breyta áherslum til framtíðar hvað varðar fjárfestingar og frekari uppbyggingu. Það er mat stjórnenda að afmörkun og áhersla á skiptingu í einingar muni leiða til meiri sérþekkingar.

Forstjóri fer með og ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins og fer með ákvörðunarvald í málum sem ekki ber að fara með fyrir stjórn. Forstjóri er jafnframt talsmaður félagsins út á við.